Boknyhet med dominikanske bidrag: Kyrkomödrar

I august 2017 utkom boken «Kyrkomödrar» (red. Ann-Ida Fehn og Hedivg Larsson) på Artos forlag. To av våre dominikanske søstre i Sverige: sr. Katarina Gustavsson OP og sr. Veronica Tournier OP har bidratt med artikler om henholdsvis den hellige Katarina av Siena (OP!) og Egeria, kvinnen vi kan takke for blant annet detaljerte beskrivelser av påskefeiringen i Jerusalem på 300-tallet.

Kyrkomödrar

Foruten våre to søstres bidrag, inneholder boken artikler skrevet både av søstre fra andre ordener og leg-kvinner, og vi får møte et bredt spekter av «kirkemødre» fra ulike tider, steder og tradisjoner: den hellige Maria av Paris (Moder Skobtsova), Birgitta av Vadstena, Edith Stein, Sr. Maria Gabriella av Enheten, Klara av Assisi og Scholastica.

Det alle skikkelsene har til felles, er, ifølge bokens vaskeseddel, at de «genom att hängivet följa Guds kallelse blev de banbrytare och revolutionärer och kan ge mod och inspiration för kvinnor i alla tider.»

 

Boken er på 129 sider, og i tillegg til de åtte artiklene, utstyrt med en rikholdig bibliografi og oversikt over ressurser for lesere som skulle ønske å fordype seg mer en den ene eller den andre skikkelsen.

Mer info på Artos’ egne hjemmesider:
http://www.artos.se/katolska-traditionen/kyrkomodrar

Oranges from Dominic’s Tree

Oranges from Dominic's TreeOranges from Dominic’s Tree is a selection of poems by Dominican friars, sisters and laity, compiled and introduced by Matthew Powell OP. As explained in the introduction, ‘The title of this anthology, Oranges from Dominic’s Tree, comes from the tradition that Saint Dominic planted an orange tree in the garden of the Priory of Santa Sabina in Rome. A series of orange trees have grown in that garden for almost nine hundred years, each taken from a shoot of the previous tree. Dominic’s tree still produces oranges.’

The two following poems are by Paul Murray, who was born in Ireland, and joined the Irish Province in 1966. He has lived in Rome since 1994, where he teaches at the University of St Thomas Aquinas (Angelicum). He is also the author of The New Wine of Dominican Spirituality: A Drink Called Happiness.

Les videre

Unity is the form of all beauty

Fra Angelico, The Annunciation, c. 1438-47, fresco,  (Convent of San Marco, Florence)

Fra Angelico, The Annunciation, c. 1438-47, fresco, (Convent of San Marco, Florence)

Fra Angelico (c. 1395 – 1455) is perhaps the first name that comes to mind when thinking of Dominican art. Art has been important in the work of the Order right up to the present day. This is a dynamic way of preaching the Gospel, and the Jubilee is a good opportunity to present the Order’s artistic heritage as well as works by contemporary Dominican artists. Visitors to Rome in the winter of 2016/17 should look out for ‘Dominicans in Dialogue with Art‘ – an exhibition in the Basilica and Cloister of Santa Sabina  in Rome from 22 November 2016 to 23 January 2017. Les videre