Bønn for 800-årsjubileet

Bønn og kontemplasjon er grunnlaget for all dominikansk virksomhet. Derfor er det skrevet en egen bønn for 800-årsjubileet som alle søstre, brødre og lekfolk oppfordres til å be som forberedelse til feiringen. Den engelske versjonen er slik:

St Dominic walkingGod, Father of mercy,

who called your servant Dominic de Guzman

to set out in faith

as itinerant pilgrim and preacher of grace,

as we prepare to celebrate the Jubilee of the Order

we ask you to pour again into us

the Spirit of the Risen Christ,

that we might faithfully and joyfully proclaim

the Gospel of peace,

through the same Jesus Christ our Lord.

Amen

Les videre