Laudare, benedicere, praedicare

Official jubilee OP-hymnIn preparation for the Dominican 800th anniversary, the Liturgical Commission of the Order hosted a contest for an official hymn for the Jubilee.

The hymn that was selected has been composed by brother Giuseppe-Pietro Arsciwal, OP from the Province of the Philippines. The title of the song is one of the mottos of the Order: «Laudare, benedicere, praedicare».

You can read more about this joyful song, listen to it, sing along and learn it, by opening the article “Laudare, benedicere, praedicare»: Official Hymn on the Jubilee of the Order on the Jubilæum 800 1216-2016 Ordo Praedicatorum website.

Bønn for 800-årsjubileet

Bønn og kontemplasjon er grunnlaget for all dominikansk virksomhet. Derfor er det skrevet en egen bønn for 800-årsjubileet som alle søstre, brødre og lekfolk oppfordres til å be som forberedelse til feiringen. Den engelske versjonen er slik:

St Dominic walkingGod, Father of mercy,

who called your servant Dominic de Guzman

to set out in faith

as itinerant pilgrim and preacher of grace,

as we prepare to celebrate the Jubilee of the Order

we ask you to pour again into us

the Spirit of the Risen Christ,

that we might faithfully and joyfully proclaim

the Gospel of peace,

through the same Jesus Christ our Lord.

Amen

Les videre