Liten betraktning for Allehelgensdag

Allehelgensdag


All Saints 2015Vi har feiret helgener hele kirkeåret igjennom, dag ut og dag inn – så hvorfor feire dem under ett?  Det er ingen fare for at noen av dem vil gå i glemmeboken.  Dessuten vil vi gå gjennom hele rekken på ny i neste kirkeår, og årene deretter.

Tanken bak festen er nok en litt annen.

For alle de helgener som Kirken i sitt uutgrunnelige klarsyn har funnet verdige til kanonisering, er bare en mindre flokk i sammenligning med de helliges totale tall.  Det må være langt flere hellige enn de kanoniserte.  For sistnevnte gruppe består av kvinner og menn som Kirken har satt opp som forbilder for oss, all den tid deres navn og eksempel er kjent.  Moder Theresa og Maximilian Kolbe er nærliggende eksempler på moderne helgener. Les videre

Den blinde Bartimeus

30. søndag i det alminnelige kirkeåret, år B

BartimeusUtenfor Jerikos murer sitter Bartimeus i veikanten. Vi kjenner ham igjen, denne fattige tiggeren, en av samfunnets marginaliserte. I hverdagen blir han gjerne oversett, folk haster forbi uten å verdige ham et blikk. Siden Bartimeus er blind, er han henvist til et liv nederst på samfunnets sosiale rangstige, uten fremtidsutsikter.

Så dukker en av samfunnets kjendiser opp, Jesus fra Nasaret. Han er som vanlig omgitt av en stor menneskemengde som ser opp til ham og vil ha del i det han har å formidle, det han har å gi. Ryktet om Jesus har også nådd Bartimeus, og siden han nå er i nærheten, tennes det et håp hos den blinde. I sin ulykkelige situasjon har han sikkert forgjeves prøvd alle de helbredelsesmuligheter datidens samfunn hadde til rådighet. Når Bartimeus så roper høyt for å tilkalle Jesu oppmerksomhet, blir han dysset ned. Han får innse sin plass på rangstigen og ikke forstyrre en slik berømthet som Jesus. Men Bartimeus insisterer, han er desperat – og han gir seg ikke. Vi kan tenke oss den bestyrtelse det vekker i forsamlingen at Jesus nettopp stopper opp hos ham. For Jesus er den funksjonshemmede tiggeren nettopp en person han selv kan identifisere seg med, han er en av «disse mine minste». Så Jesus ser denne mannens egen verdighet og tar ham imot. Les videre

Väck mig ur min slummer

29. søndag i det alminnelige kirkeår, år B

pyramid luxor (1)

Pyramidens spets möter himlen. Den döde farao begravd där nere tycks säga:  – ”Se här, också som död härskar jag och makten är min!”

Illusionernas värld, att förväxla sig själv med Gud.

Nog är det mänskligt att vilja bortse från att man bara är människa. Kanske skall det kort och gott kallas för rädsla?
Blundar jag  tillräckligt hårt, om jag slumrar stilla på min soffa, så kan jag tänka att jag nog egentligen är en god människa. – ”Jag är väl värd att vara hos Gud!” Les videre

Ny blogg fra Lunder kloster

I rammen av året for det gudviede liv og idet vi skimter vårt eget Ordensjubileum i horisonten, har nonnene på Lunden Kloster lansert bloggen Cor unum in Deum: Lunden Kloster.

Tanken er å gi et lite innblikk i livet i et dominikansk nonnekloster, og en presentasjon av dets spesifikke ”inkarnasjon” på Lunden. Søstrene håper også at bloggen, i all beskjedenhet, skal kunne være en ressurs spesielt for ungdom og unge voksne som søker sin vei i livet og prøver å lytte for å høre hva Gud kaller dem til.

Ta gjerne en titt: lundenkloster.blogspot.no

Sr Ingeborg-Marie OP, Lunden kloster i Oslo

Sr Ingeborg-Marie OP,
Lunden kloster i Oslo

Er det mulig å gi alt?

28. søndag i det alminnelige kirkeåret, år B

Sell all you haveEr det mulig å gi alt? Det var spørsmålet som meldte seg da jeg leste søndagens evangelium – Markus 10,17-30 – om den rike unge mann.

”Selg alt du eier og del pengene ut til de fattige, så får du en skatt i himmelen. Og kom så og følg meg” – Jesu ord til den rike unge mannen ga gjenklang hos en annen ung mann, Antonius, munkevesenets far (ca 250). Da han hørte dette evangeliet bli lest, tok han Jesus på ordet og vandret ut i ødemarken til et liv i bot etterfølgelse, og ble opphav til Kirkens klostervesen. Ulikt den unge mannen i evangelieberetningen for øvrig – han gikk bedrøvet bort, står det, for han var meget rik. Les videre

Work in progress

Lesning for 26. søndag i alm kyrkjeår, år B

Er glaset halvtomt eller halvfullt? Dette spørsmålet er meint å måle om du er av det optimistiske eller meir pessimistiske slaget. Ut frå dagens evangelium trur eg Jesus ville sagt at glaset er halvfullt. Han viser ei inkluderande, generøs haldning i det han seier: «Den som ikkje er mot oss er med oss». Han vernar om mannen som ikkje er av disippelskaren i det han viser til at han tross manglande tilhøyre gjer noko godt i si gjerning. Utan å vite det gjer outsideren noko godt for Guds rike, og det ser Jesus med det same. Les videre

800-årsfirandet närmar sig

Planeringen av vårt 800-års jubileum i Lund fortsätter. Den 20-22 maj träffas vi i Lund och vi hoppas att ni har markerat dem i er kalender.
Sedan sist har vi fått bekräftelse från specialinbjudna talare om deras medverkan. Fr Michel Lachenaud, brödernas och monialernas provincial har också lovat att delta. Han kommer också att uppmana bröder från Frankrike att delta. Vi kommer också att bjuda in provincialen för den polska provinsen och bröder därifrån.
Vi tror att denna händelse kan betyda mycket för vår Orden här i Norden. Det gäller både för våra kontakter med andra dominikaner och för vår eget liv, gemenskap och predikan.

Ett officiellt program kommer att distribueras kring 1 november. Då öppnas också möjligheten till slutanmälan.

Kommittén för 800-års-jubiléet
br Björn och Haavar Simon, sr Ragnhild-Marie.

En fattig og tjenende kirke

francis-child-hat

 «Den som vil være den fremste, han får gjøre seg til den siste av alle og være alles tjener.» Dermed tok (Jesus) et lite barn, og stilte det midt iblant dem, slo armene om det og sa: «Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, han tar ikke bare imot meg, han tar imot ham som har sendte meg.» (Markus, 9, 35-37.)Når utenforstående ser på Kirken, ser de tydeligvis to ting: Makt og penger!Det er fortsatt gjenstand for anstøt, at klosteret på Hovedøya ved reformasjonen eide halvparten av jorda i Oslo.

Og vi har alle (gamle?) lest på skolen Voltaires reaksjon på Kirkens innflytelse i det franske samfunnet: «Écrasez l`infâme» – Knus den elendige kirken!

I våre dager, når de kristne forsøker å påvirke landets lovgivning i etiske spørsmål, sees det fortsatt som et ønske om MAKT. De kristne vil liksom ha  lover som tvinger de ikke-troende til å leve etter kristen etikk. Les videre

Min dom över Jesus

24. søndag i det alminnelige kirkeåret, år B

Kristus ikonJesus från Nasaret är den mest gåtfulla person som någonsin uppträtt på vår jord. Ingen har copyright på Jesus. Varje tid (ja varje människa) fäller likt Pontius Pilatus domen över honom och tecknar, medvetet eller i förbifarten, sin egen bild av honom. Varje sådan bild kan bara vara en del av sanningen, kanske en grov förvanskning, som säger mycket om tecknaren, inte så mycket om Jesus.

De första bilderna av Jesus, i Roms katakomber, visar en skägglös ung man med kort lockigt hår, den gode herden som vallar sin hjord. När kyrkan blev tillåten framträdde bilden av Kristus som Allhärskaren, Pantokrator, lagstiftaren som mottar de himmelska härskarornas hyllning. Först omkring år 400 standardiseras Kristusbilden. Han blir sådan vi känner igen honom från konsten: med ofrånkomlig blick, kluvet skägg, mittbena, en lock i pannan och en djup rynka mellan ögonbrynen. Under tidig medeltid var Kristus Segraren på triumfkrucifixet, den Uppståndne som förvandlat korset till sin tron och därifrån välsignar betraktaren. Efter digerdöden (ca 1350) blev Jesus plågad, torterad, obotligt sjuk. Kristus på 1600-talet är en muskulös världserövrare, som rör sig hemtamt bland välnärda damer och mondäna herrar. Les videre

Håp og omvendelse

ephphatha23. søndag i kirkeåret

Denne søndagens tekster gir oss rikelig anledning til reflektere over essensen i vårt kristenliv.

«Si til de urolige hjerter: Vær frimodige, vær ikke redde», hører vi hos Jesaja – Gud kommer selv og frelser dere! For et budskap – tar vi imot? For hva skal skje: Jo, blinde skal se, døve skal høre, den stumme skal juble og i ørkenen skal kilder bryte frem.

Vi vil jo gjerne bli kvitt plagene våre, forskjellige som de er, men hvordan? Les videre