Beautiful Feet: The 3-fold knowledge of Dominican Preaching

The following presentation was given as a part of the 800 years jubilee celebrations in Lund on May 20th, 2016 by sr. Catherine Droste OP.

Dominic preaching Christ.JPG - Lund (May 2016)800 Years of Dominican Joy; 800 years of men and women participating in this joy – not only the members of the Order but also the millions outside the Order who have been touched by the joy of Dominic and his followers throughout the centuries.

 

Dominican joy overflows – it proliferates, extending beyond the individual to impact the lives of others. Yet, what is the essence of this joy – and what is its source? Les videre

Dominikanske reisemål i Norden – Oslo

Ved porten til St Olavsklosteret

Ved porten til Olavsklosteret

Ruinene etter det første dominikanerklosteret i Oslo – Olavsklosteret – ligger i Oslos middelalderby, litt øst for Oslo sentrum. I dette området finner du interessante ruiner, vakre parker og andre historiske bygninger. Noen av høydepunktene er Ruinparken med ruinene fra Olavsklosteret og Hallvardskirken, Ladegården fra tidlig 1700-tallet, og Middelalderparken med vannspeilet hvor Middelalderfestivalen finner sted i mai. Vannspeilet viser hvor strandlinjen gikk i middelalderen. Det er omvisninger rundt middelalderbyen hele sommeren. De kan anbefales. Les videre

Lectio Divina #OP800

Lectio divina #OP800En viktig del av feiringen av dominikanerordenens 800-årsjubileum er en daglig Lectio Divina som alle kan delta i. På ordenens nettside, www.op.org, legges det i jubileumsåret hver dag ut en tekst fra Skriften og en meditasjon. Bidragsyterne kommer fra alle ordensgrener.

På jubileumsmøtet i Lund den 20.-22. mai oppfordret ordensmagisteren, Bruno Cadoré OP, oss alle til å følge Lectio Divina #OP800. Du finner tekstene og meditasjonene på siden http://www.op.org/en/lectio

Det er også mulig å abonnere og få dagens tekst tilsendt per epost, se siden http://www.op.org/en/content/discover-lectio-divina-prayerful-reading-bible  

Dominikanerordenen feirer 800 år

jubilee-logoDen dominikanske familien feirer i 2016 at det er 800 år siden pave Honorius III godkjente grunnleggelsen av dominikanerordenen.

Jubileet markeres over hele verden med seminarer, bokutgivelser, jubileumsbønn, jubileumshymne og mye mer. I Norden blir det stor feiring i Lund 20.-22. mai.

Informasjon og lenker til inspirerende jubileumsstoff finner du blant annet på siden «OP 800 år» (øverst på denne siden) eller på Oslo-dominikanernes nettside.

Ljuset som lyser i mörkret

Kristi fødselsfest

NativityDet är lätt att bli yr i huvudet, när man läser texterna under tiden från Kristus konungens fest fram till juldagen. Kristus konungen kommer vid världens slut och håller räfst och rättarting inför evigheten. Människor får stå till svars för sina gärningar. Det är lätt att bli lite orolig. Hur ska mitt lilla ynkliga liv hålla inför Guds dom? Men Jesus har sagt att han sannerligen inte ska kasta ut den som kommer till honom. Rövaren på korset behöver inte säga mer än några ord för att vägen till himmelriket ska öppnas för honom. Jesu lidande och död blir vår räddning. Våra tillkortakommanden bar han på ryggen i korsvandringen på väg till Golgotha.

Med Advent bryter hoppet fram i fullt ljus. Jesaja och andra profeter talar om Herren som ska rädda sitt folk och målar upp bilden av hur det ska bli i himlen, i Messias rike. Les videre

Innspurt før høytiden

4. søndag i advent, år C

VisitationFjerde søndag er for de fleste en innspurt før høytiden. Vi skal rekke mange ting, ting vi har lovet, huske en gavene, sende kort til noen som venter, besøke en vi ikke har sett på lenge.

Også liturgien er preget av at høytiden nærmer seg, men det gjelder å se, tro og prøve å fatte hva vi er med på når det først hender. Lesningene trekker de store linjene gjennom frelseshistorien, denne lange vandringen hvor Guds folk blir stadig nærmere knyttet til Gud. Folker faller, vender seg bort fra Gud, men han slipper ikke taket, løftene og omsorgen lever videre gjennom trofastheten. Les videre

… se Guds frelse

2. søndag i advent, år C

Winter_roadI evangelieteksten denne annen søndag i advent vandrer Døperen Johannes, Sakarias’ sønn, «omkring i hele landet ved Jordan og forkynte at folket måtte vende om og la seg døpe, for å få tilgivelse for sine synder, slik som det står skrevet i boken med profeten Jesajas ord:

En røst roper i ødemarken : Gjør veien klar for Herren, jevn stiene ut for ham. – Og alt som lever skal få se Guds frelse.»

Et gjennomgangstema for evangelietekstene disse fire adventssøndager er det himmelske lys som kommer inn i verden foran den dag vi skal feire til minne om Jesu fødsel da Ordet, som er Gud, ble til kjød. Les videre